Produkter

Standard delar

Borr- och styrbussningar, stanstappar och –dynor, utstötare, styrpinnar, brickfjädrar och dysar för plastverkyg.


Sågblad

Bandsågsblad i Bi-metal, Silco och Hobby kvaliteter samt för köttstyckning. Även bandknivar, bågfils- och maskinsågblad. Svetsade till önskad längd.


Borrar, brotschar och gängtappar

Spiralborrar, hårdmetallborrar, vändskärsborrar, CNC- och dubb-borrar. Även försänkare, upprymmare samt maskin- och handbrotchar.


Snabbståsfräsar

Pinnfräsar av olika typer för skrubbning eller finfräsning. Dimensioner från 0,3 mm - 40,0 mm. Även vinkel-, radie-, plan- och skivfräsar.


Fräsar i solid hårdmetall

Pinnfräsar från D 0,15 mm - 32,0 mm. Stort urval av olika längder med eller utan ytbeläggning. Finns med flera spiralstigningar samt också med hörn- eller ändradie. På lager även koniska fräsar, radiefräsar, roterandefilar samt hårdmetallstänger och sparskär.


Schuckar och dornar

Fräs-schuckar, spännhylsor och -dornar.


Fräs- och svarvverktyg

Fräs- och svarvverktyg.


Mätverktyg

Skjutmått, mikrometrar, gängtolkar, centreringsverktyg.